• Home
 • Algemene toetredingsvoorwaarden

Algemene toetredingsvoorwaarden

Er bestaan vier typen lidmaatschapsvormen bij VBe NL, te weten een zzp-, junior-, een senior- en een cao-lidmaatschap. Het verschil is gebaseerd op een omzetcriterium of bedrijfsvorm ingeval van zzp’ers. Nieuwe leden zijn het eerste jaar aspirant lid en kennen dan nog geen formeel stemrecht. Het stemrecht van junior- en seniorleden is aan elkaar gelijk. Cao-leden hebben na het aspirantjaar alleen stemrecht tijdens het overeenkomen van de cao Veiligheidsdomein met de vakbonden. Zzp-leden kennen een als groep een gezamenlijk stemrecht. Zodra cao-leden voldoen aan de junior- of senior lidmaatschapseisen wordt het lidmaatschap automatisch omgezet. Juniorleden hebben na het aspirantjaar voor 50% stemrecht. Seniorleden hebben na het aspirantjaar volledig stemrecht. Een juniorlid bereikt na vier jaar (inclusief aspirant-jaar) het senior lidmaatschap. Het bestuur van VBe NL houdt bij een junior- en seniorlidmaatschap een intakegesprek aan de hand van de aanvraag en alle ingeleverde documenten.

Als er naast crowdmanagement-activiteiten ook reguliere beveiligingsactiviteiten zijn, dient er een strikte administratieve (waaronder de loonadministratie), dan wel fysieke, bedrijfsscheiding te zijn. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers het salaris van een verkeerde cao uitbetaald krijgen.

 • Junior lidmaatschap: omzet tussen €125.000 en €250.000.
 • Senior lidmaatschap: omzet hoger dan €250.000.
 • Cao-lidmaatschap: lager dan €125.000.
 • Zzp-lidmaatschap: in geval van een zzp-bedrijfsvorm

Het onderschrijven van de VBe NL Gedragscode is verplicht. Als u zich bij ons wilt aansluiten, ga naar onze pagina lid worden.

Nadat een bedrijf zich heeft ingeschreven ontvangt zij een automatische mail waarin wordt gevraagd om een aantal documenten en gegevens aan te leveren. De volgende gegevens worden gevraagd:

 • Alle relevante KvK-inschrijvingen, dus ook die van bovenliggende holdings, BV’s, tot aan de blote eigenaar.
 • Een omzetverklaring van de boekhouder (bij omzet > 250.000 EUR een accountantsverklaring), of de jaarrekening.
 • Een verklaring van de boekhouder van het totale loonsom (loonheffing) het afgelopen jaar en prognose voor dit jaar.
 • Een overzicht van het aantal werknemers op beveiligings-verkeersregelaarspas, het aantal payroll/uitzendkrachten.
 • Een algemeen overzicht van uw grootste bedrijfsactiviteiten (welke evenementen, objecten, etc.), onderverdeeld naar waar u hoofdaannemer, dan wel onderaannemer bent.
 • ND vergunning (compleet, niet alleen de laatste pagina).
 • Gedragscode VBe NL ondertekend.

Voor zzp’ers vervalt de verklaring van de boekhouder van de totale loonsom en het overzicht van het aantal werknemers. Bij zzp’ers wordt wel gevraagd naar het btw-nummer. Indien de zzp’er geen ND-vergunning heeft wordt gevraagd naar:

 • Een verklaring hoe zelfstanding vervanging wordt geregeld en op vervanging is aangewezen en;
 • Een kopie van het legitimatiebewijs voor de particuliere beveiliging als bedoeld in de WPBR of een klantenoverzicht (minimaal 3) en een Verklaring Omtrent Gedrag voor een natuurlijk persoon.

Indien het lidmaatschap geen beveiligingsorganisatie betreft, zoals vermeld in de WPBR, dient de aanvrager ook een VOG voor rechtspersonen aan te leveren van minimaal drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. Indien de aanvrager al lid is met een beveiligingsbedrijf vervalt deze verplichting en is een VOG niet nodig.

De gegevens en documentatie worden met een interne screening getoetst op een aantal criteria om te bepalen of het inschrijvende bedrijf in aanmerking komt voor een lidmaatschap. De bedrijfsnaam van de aanmelder wordt voorgelegd aan alle leden zodat zij eventueel opmerkingen kunnen maken.

Het staat VBe NL vrij om aanvullende informatie op te vragen zoals:

 • Nader bewijs omtrent de bedrijfsactiviteiten;
 • Een bewijs van goed betaalgedrag bij GAK/CWI en Belastingdienst;
 • Een Verklaring omtrent Gedrag voor rechtspersoon (ingeval een WPBR beveiligingsorganisatie);
 • Een Verklaring omtrent Gedrag, van de bestuurders en aandeelhouders van de rechtspersoon, namens Justitie.

Het bestuur kan bij grote twijfel een recherchebureau inschakelen voor een onderzoek bij de aanmelder, bijvoorbeeld een integriteitsonderzoek of antecedentenonderzoek. De resultaten van een dergelijk onderzoek blijven vertrouwelijk binnen het bestuur.

Als wordt geconstateerd dat het bedrijf de wet- en regelgeving en/of cao-bepalingen niet naleeft wordt door VBe NL melding gemaakt bij controlerende instanties zoals controleorganen, Justis, Politie, Inspecties en de Belastingdienst.

 

 Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz