• Home
  • Algemene toetredingsvoorwaarden

Algemene toetredingsvoorwaarden

Er bestaan drie typen lidmaatschapsvormen bij VBe NL, te weten een junior-, een senior- en een cao-lidmaatschap. Het verschil is gebaseerd op een omzetcriterium. Nieuwe leden zijn het eerste jaar aspirant lid en kennen dan nog geen formeel stemrecht. Het stemrecht van junior- en seniorleden is aan elkaar gelijk. Cao-leden hebben na het aspirantjaar alleen stemrecht tijdens het overeenkomen van de cao Beveiliging met de vakbonden. Zodra cao-leden voldoen aan de junior- of senior lidmaatschapseisen wordt het lidmaatschap automatisch omgezet. Juniorleden hebben na het aspirantjaar een 50% stemrecht. Seniorleden hebben na het aspirantjaar volledig stemrecht. Een juniorlid bereikt na vier jaar (inclusief aspirant-jaar) het senior lidmaatschap. Het bestuur van VBe NL houdt bij een junior- en seniorlidmaatschap een intake gesprek aan de hand van de aanvraag en alle ingeleverde documenten.

Hoofdaannemer

Van belang is dat een bedrijf minimaal één jaar actief is en voor meer dan de helft van de uitgevoerde activiteiten ook hoofdaannemer is. Indien er naast crowdmanagement-activiteiten ook reguliere beveiligingsactiviteiten zijn, dient er een strikte administratieve (waaronder de loonadministratie), dan wel fysieke, bedrijfsscheiding te zijn. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers het salaris van een verkeerde cao uitbetaald krijgen.

– Junior lidmaatschap: omzet tussen €125.000 en €250.000.

– Senior lidmaatschap: omzet hoger dan €250.000.

– Cao-lidmaatschap: alle andere gevallen.

Het onderschrijven van de VBe NL Gedragscode is verplicht. Als u zich bij ons wilt aansluiten, ga naar onze pagina lid worden.Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz