Cao Beveiliging

VBe NL sluit met de vakbond De Unie een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af voor werkgevers die aangesloten zijn bij VBe NL. De huidige cao kent een looptijd vanaf 1 oktober 2017-1 oktober 2018. Deze cao is een geheel vernieuwde geharmoniseerde en gemoderniseerde collectieve arbeidsvoorwaarden pakket waarmee VBe NL en De Unie benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in de diverse onderdelen van crowdmanagement en beveiliging steeds kleiner worden. Arbeidsvoorwaarden zullen nu en in de nabije toekomst meer samengaan. De nieuwe cao kent daarom een nieuw omvangrijk Algemeen-deel dat van toepassing is voor alle werknemers en twee aanvullende delen, deel-A en deel-B die van toepassing zijn voor respectievelijk crowdmanagement (waaronder evenementen/horecabeveiliging) en reguliere beveiliging. Verkeersregelaars hebben hiermee ook een unieke plaats in deze cao. Een groot aantal cao-artikelen is duidelijker verwoord.

In de nieuwe cao is zoveel mogelijk wettekst geschrapt. Relevante teksten en verbindingen met wetteksten die voor werknemers en werkgevers van belang blijven kunnen in de toekomst geraadpleegd worden op de site van het sociaal fonds: www.sfcb.nl

Cao Verkeersregelaars

VBe NL heeft de cao Beveiliging vertaald naar een aparte cao voor Verkeersregelaars. Deze uitgave bundelt alle cao-afspraken die van toepassing zijn op de verkeersregelaars. Hiermee is er een praktische uitgave voor dagelijks gebruik en hebben verkeersregelaars voor het eerst in de geschiedenis duidelijk zichtbaar een eigen cao. De cao voor Verkeersregelaars kan zowel gebruikt worden door VBe NL aangesloten werkgevers als hun werknemers. Aangezien de cao voor Verkeersregelaars nog niet afzonderlijk is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen er nog geen rechten aan worden ontleend. Dit dient nog gedaan te worden door een vertaling te maken naar de cao Beveiliging.

Digi-C

Op 4 oktober 2017 hebben sociale partners van de cao Beveiliging, de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en De Unie, middels het principe akkoord van de cao Beveiliging besloten om voor toekomstige cao-onderhandelingen gebruik te maken van Digi-C. Digi-C is een onderzoeksinstrument waarmee meningen rond arbeidsvoorwaarden middels enquêtes van alle werknemers worden gepeild. Waar normaal gesproken slechts 14% van de werknemers het recht en de mogelijkheid heeft om mee te praten en te beslissen over de cao, trekken sociale partners dat met deze ontwikkeling branchebreed voor alle werknemers die vallen onder de cao Beveiliging. Met deze ontwikkeling zal er meer inzicht en draagvlak verkregen worden voor de cao. Het onderzoek wordt uitgevoerd en begeleid door het onderzoeksbureau MWM2. MWM2 zal de resultaten van het onderzoek aan de sociale partners bieden die als basis zullen dienen voor de volgende cao-onderhandelingen. Met deze ontwikkeling geven de partijen gehoor aan het eerdere SER-advies: “De raad roept de vakbeweging op door te gaan met het vergroten van het draagvlak van cao’s door het betrekken van leden en niet-leden, op een wijze die past bij de omstandigheden van de betrokken cao, en het proces waar nodig te intensiveren.” In de eerste fase zal MWM2 in gesprek gaan met werkgevers en werknemers om de belangrijkste aandachtspunten te inventariseren.

Wie valt onder de cao?

De cao Beveiliging is van toepassing op alle werknemers van werkgevers die aangesloten zijn bij VBe NL en werkzaamheden verrichten bij de hierna beschreven categorieën. Kijk hier voor de aangesloten werkgevers. De cao Beveiliging is opgedeeld in drie delen, bestaande uit:
1. Algemeen deel: dit deel is voor alle werknemers van toepassing.
2. Deel A: dit deel is voor werknemers van crowdmanagementorganisaties van toepassing. In de cao bedoelen we daarmee: evenementen-, horeca- en betaald voetbal KNVB beveiligingsorganisaties naast organisaties voor verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverlening en publieksserviceverlening.
3. Deel B: dit deel is voor werknemers van reguliere particuliere beveiligingsorganisaties van toepassing, bestaande uit organisaties met object-, persoons-, detentie-, luchthavenbeveiliging, geld-waardelogistiek, winkel-, mobiele surveillance en alarmcentrales.

Bekijk de CAO’s

CAO Beveiliging

CAO voor VerkeersregelaarsDorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz