Cao Beveiliging

VBe NL en vakbond De Unie hebben een akkoord bereikt voor de nieuwe cao Beveiliging 2018 – 2019.

In de nieuwe cao is zoveel mogelijk wettekst geschrapt. Relevante teksten en verbindingen met wetteksten die voor werknemers en werkgevers van belang blijven kunnen in de toekomst geraadpleegd worden op de site van het sociaal fonds: www.sfcb.nl

Cao Verkeersregelaars

De cao voor Verkeersregelaars 2018 – 2019 is inmiddels ook afgerond. Deze is een afgeleide van de cao Beveiliging. Deze uitgave bundelt alle cao-afspraken die van toepassing zijn op de verkeersregelaars. Hiermee is er een praktische uitgave voor dagelijks gebruik en hebben verkeersregelaars duidelijk zichtbaar een eigen cao. De cao voor Verkeersregelaars kan zowel gebruikt worden door VBe NL aangesloten werkgevers als hun werknemers. Aangezien de cao voor Verkeersregelaars nog niet afzonderlijk is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen er nog geen rechten aan worden ontleend. Dit dient nog gedaan te worden door een vertaling te maken naar de cao Beveiliging.

Digi-C

Op 4 oktober 2017 hebben sociale partners van de cao Beveiliging, de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en De Unie, middels het principe akkoord van de cao Beveiliging 2017-2018 besloten om voor toekomstige cao-onderhandelingen gebruik te maken van Digi-C. Digi-C is een onderzoeksinstrument waarmee meningen rond arbeidsvoorwaarden middels enquêtes van alle werknemers worden gepeild. Waar normaal gesproken slechts 14% van de werknemers het recht en de mogelijkheid heeft om mee te praten en te beslissen over de cao, trekken sociale partners dat met deze ontwikkeling branchebreed voor alle werknemers die vallen onder de cao Beveiliging. Met deze ontwikkeling zal er meer inzicht en draagvlak verkregen worden voor de cao. Het onderzoek wordt uitgevoerd en begeleid door het onderzoeksbureau MWM2. MWM2 zal de resultaten van het onderzoek aan de sociale partners bieden die als basis zullen dienen voor de volgende cao-onderhandelingen. Met deze ontwikkeling geven de partijen gehoor aan het eerdere SER-advies: “De raad roept de vakbeweging op door te gaan met het vergroten van het draagvlak van cao’s door het betrekken van leden en niet-leden, op een wijze die past bij de omstandigheden van de betrokken cao, en het proces waar nodig te intensiveren.” In de eerste fase zal MWM2 in gesprek gaan met werkgevers en werknemers om de belangrijkste aandachtspunten te inventariseren.

Wie valt onder de cao?

De cao Beveiliging is van toepassing op alle werknemers van werkgevers die aangesloten zijn bij VBe NL en werkzaamheden verrichten bij de hierna beschreven categorieën. Kijk hier voor de aangesloten werkgevers. De cao Beveiliging is opgedeeld in drie delen, bestaande uit:
1. Algemeen deel: dit deel is voor alle werknemers van toepassing.
2. Deel A: dit deel is voor werknemers van crowdmanagementorganisaties van toepassing. In de cao bedoelen we daarmee: evenementen-, horeca- en betaald voetbal KNVB beveiligingsorganisaties naast organisaties voor verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverlening en publieksserviceverlening.
3. Deel B: dit deel is voor werknemers van reguliere particuliere beveiligingsorganisaties van toepassing, bestaande uit organisaties met object-, persoons-, detentie-, luchthavenbeveiliging, geld-waardelogistiek, winkel-, mobiele surveillance en alarmcentrales.

Dispensatie voor cao Beveiliging

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft medio mei 2019 dispensatie verleend voor de cao Beveiliging (link) die VBe NL heeft afgesloten met De Unie. Dit betekent dat de cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche niet algemeen verbindend wordt verklaard voor werkgevers die gebonden zijn aan de cao Beveiliging. Zij mogen hun eigen cao Beveiliging blijven toepassen. Dit was ook de uitdrukkelijke wens van VBe NL. Eerder had VBe NL brieven gestuurd naar de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie & Veiligheid met het verzoek om dispensatie te verlenen en is de dispensatieprocedure doorlopen met uiteindelijk een positief resultaat. De cao Beveiliging is een brede sectorale cao voor het veiligheidsdomein met eigen accenten voor bedrijven vanuit het midden- en kleinbedrijf. De minister erkent dit nu. “Dit is winst voor de branche en goed nieuws voor leden van onze vereniging”, aldus directeur Leon Vincken. Er is maatwerk mogelijk en dat is precies wat zowel werkgevers als werknemers graag willen.”

Bekijk de CAO’s

CAO Veiligheidsdomein 2019-2021

CAO Beveiliging 2019 en ouder

CAO voor VerkeersregelaarsDorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz