• Home
  • Cao Veiligheidsdomein

Cao Veiligheidsdomein

VBe NL en vakbond De Unie hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao Veiligheidsdomein voor twee jaar (1 oktober 2019-1 oktober 2021).  Lees verder>>>

Cao Verkeersregelaars

De arbeidsvoorwaarden van verkeersregelaars zijn ook geregeld in de cao Veiligheidsdomein. Hiermee is er een praktische uitgave voor dagelijks gebruik en hebben verkeersregelaars duidelijk zichtbaar een eigen cao. Net als voorgaande jaren komt er 2020 ook weer een uitwerking van de cao specifiek voor verkeersregelaars.

Digi-C

Sinds 2017 worden alle werknemers betrokken bij de cao-inzet middels Digi-C. Digi-C is een onderzoeksinstrument waarmee meningen rond arbeidsvoorwaarden middels enquêtes van alle werknemers worden gepeild. Waar normaal gesproken slechts 14% van de werknemers (leden van vakbonden) het recht en de mogelijkheid heeft om mee te praten en te beslissen over de cao, trekken sociale partners dat met deze ontwikkeling branchebreed voor alle werknemers die vallen onder de cao Veiligheidsdomein.

Wie valt onder de cao?

De cao Veiligheidsdomein is van toepassing op alle werknemers van werkgevers die aangesloten zijn bij VBe NL en werkzaamheden verrichten bij de hierna beschreven categorieën. Kijk hier voor de aangesloten werkgevers. De cao had naast het algemeen deel ook een zogenaamd A en B-deel, maar de laatste jaren zijn deze zo veel mogelijk geïntegreerd.

Dispensatie voor cao Beveiliging

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook in 2019 dispensatie verleend voor de cao die VBe NL heeft afgesloten met De Unie. Dit betekent dat de cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche niet algemeen verbindend wordt verklaard voor werkgevers die gebonden zijn aan de cao Veiligheidsdomein (leden VBe NL). Zij mogen deze cao blijven toepassen. Dit was ook de uitdrukkelijke wens van VBe NL. Vakbonden FNV, CNV en brancheorganisatie NVB maakten bezwaar, maar dat is door de minister afgewezen. Lees verder<<<

Bekijk de CAO’s

CAO Veiligheidsdomein 2019-2021

CAO Sociaal Fonds Veiligheidsdomein 2020-2025

CAO voor Verkeersregelaars

CAO Beveiliging 2019 en ouderDorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz