• Home
  • Evenementenbeveiliging

Evenementenbeveiliging

Evenementen, festivals en theater hebben de volle aandacht van grote publieksstromen. De groei zit er nog altijd in. Veiligheid speelt een steeds grotere rol, zeker na een aantal bekende (internationale) incidenten. Crowdmanagement speelt daarop in. Leden van VBe NL zijn hierin gespecialiseerd en werken samen met gemeenten als vergunningverlener, politie, Veiligheidsregio’s, GHOR en natuurlijk evenementenorganisatoren, om het evenement maximaal veilig te laten verlopen. De inzet van de Event Security Officer, ESO, speelt hierbij een grote rol, net als het vooraf in beeld brengen van alle risico’s en scenarioanalyses van de ”What If?” in het veiligheidsplan. Afhankelijk van het risico wordt de inzet van beveiliging, brandwachten, verkeersregelaars, basishulpverlening en daarbij behorende noodzakelijke materialen en inrichting van de evenementenlocatie afgestemd.

Ruim 90% van de werknemers werkt op basis van een voorovereenkomst. Een groot deel doet dit werk als tweede of derde baan erbij. Gewoon omdat het boeiend en uitdagend is om tijdens een evenement mee te mogen werken aan het goed verloop en in contact te zijn met veel mensen. Voor beveiligingsorganisaties betekent dit een zeer flexibele en vaak ook onzekere planning. Ieder evenement moet met een gunning verkregen worden. De concurrentie is groot. De marges zijn klein, de inzet van maximaal gekwalificeerde en opgeleide beveiligers staat centraal.

VBe NL behartigt voor haar ledengroep Crowdmanagement, bestaande uit evenementen-, horeca- en brandbeveiliging, verkeersregelaars, safety en service en basishulpverlening, de collectieve belangen van deze booming business. We zien dat er steeds hogere eisen gesteld worden door gemeenten en publiek. De wetgever maakt de inzet van beveiligers met de nieuwe wet Flex en Zekerheid zeker niet gemakkelijker. Met vakbonden wordt samen overlegd hoe de noodzakelijke flexibiliteit van inzet van werknemers behouden kan blijven. Met gemeenten, politie en justitie heeft overleg plaats over de eisen die wettelijk gesteld worden aan de inzet van beveiligers en andere functionarissen.

Leden van VBe NL wisselen geregeld hun kennis uit. Nieuwkomers op de markt worden ondersteund. Samen met het sociaal fonds SFCB werkt VBe NL aan de kwaliteit en professionalisering van het ondernemerschap met inzet van goed opgeleide beveiligers. Zoals met de totstandkoming van het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. Leden van VBe NL ontvangen korting bij de aanschaf van ESO-lesmateriaal en ontvangen een tegemoetkoming voor de opleiding van praktijkbegeleiders. Voor meer info, waaronder de exameneisen ESO, kijk dan bij SFCB of SVPB. Ook bij evenementenbeveiliging staat de kwaliteit van de inzet en gezonde, concurrerende bedrijfsvoering voorop. De VBe NL Gedragscode en daarmee samenhangende afspraken zijn voor de leden bindend.Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz