• Home
  • Hoe werkt kwaliteitslabel?

Hoe werkt kwaliteitslabel?

Vicieuze cirkel, een continu proces

Foto:

Hoe gaat het nu in zijn werk? Eigenlijk is het een vicieuze cirkel van controle en kwaliteitsverbetering met drie lagen. Het is een continue proces dat steeds wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Dit is te zien op de afbeelding. Het hele proces start bij de aanvraag van een beveiligingsbedrijf voor toekenning van het kwaliteitslabel. Een aanvraag voor het kwaliteitslabel kan digitaal via een speciaal portal met de daarbij behorende onderdelen ingediend worden bij de stichting N’Lloyd. Na toekenning kunnen de benodigde documenten via een speciaal digitaal portal worden aangeleverd bij Stichting N’Lloyd waarna het onderzoek zal beginnen.

Eerste laag. De binnenste (rode) verbetercyclus is van toepassing op bedrijven die op basis van de toekenningsbeoordeling een positief besluit van de kwaliteitscommissie hebben ontvangen. Na dit besluit voert stichting N’Lloyd, ondersteund door Kwint Accountants en Adviseurs, het compliance-onderzoek uit. De audit wordt door stichting N’Lloyd vervolgd met een performance-onderzoek in het betreffende bedrijf en op een evenement en/of horecagelegenheid. Na de audits stelt stichting N’Lloyd een rapport op met aanbevelingen voor het bedrijf. Met dit verbeteradvies kan het bedrijf zich op een kwalitatief hoger niveau brengen. Tevens wordt de benodigde informatie van het auditrapport geanonimiseerd gedeeld met de kwaliteitscommissie. Op basis daarvan wordt het oordeel tot het verstrekken van het kwaliteitslabel gegeven.

Tweede laag. De middelste (oranje) verbetercyclus is gericht op het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. Het kwaliteitslabel is een groeidocument dat door nieuwe inzichten, regelgeving, adviezen en ervaring onderhevig is aan periodieke verbeteringen. Zo inventariseert het SFCB reacties en feedback op het kwaliteitslabel van ministeries, gemeenten, politie en labeldragers. Ieder jaar rapporteert stichting N’Lloyd met Kwint Accountants en Adviseurs hun ervaringen van de audits. De ervaringen worden geëvalueerd waar lering uit getrokken kan worden. Al deze nieuwe kennis en inzichten worden op basis van kwaliteitscriteria door het SFCB getoetst. Na de toetsing vindt invoering van de kwaliteitscriteria in het kwaliteitslabel plaats.

Derde laag. De buitenste (groene) rand waarborgt de betrouwbaarheid van de achterliggende organisaties van het kwaliteitslabel. Iedere twee jaar toetst een onafhankelijke organisatie stichting N’Lloyd en Kwint Accountants en Adviseurs op de correcte toepassing en uitvoering van het kwaliteitslabel. Het kwaliteitslabel en de regeling worden ook iedere twee jaar getoetst door een onafhankelijke organisatie op zijn functionaliteit, uitvoerbaarheid, juistheid, volledigheid en effectiviteit.

Meer informatie op onze pagina Kwaliteitslabel.Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz