Door akkoord flexibele inzet aanpassing cao artikelen

Cao-partijen hebben besloten de artikelen 8b, 9 en 12b van deel-A cao Beveiliging 2014-2016 te wijzigen.

De reden is dat er in september 2016 een akkoord is gesloten door VBe NL, De Unie en CNV Vakmensen over de inzet van flexibele arbeidskrachten voor de crowdmanagementfuncties, zoals evenementen- en horecabeveiligers en verkeersregelaars. De aanpassing van de cao-artikelen is nu in lijn met het gesloten akkoord. Gezien de aard van de werkzaamheden en het intrinsieke karakter van bepaalde functies in de horeca- en evenementenbeveiliging is een grotere flexibiliteit van inzet van personeel noodzakelijk. Daartoe maken partijen gebruik om de uitzonderingen die bij wet mogelijk zijn gemaakt in de cao Beveiliging op te nemen. De uitzonderingen worden beperkt tot en uitsluitend bestemd voor:

Evenementen-, horeca-, brandbeveiligers en verkeersregelaars voor ad hoc inzet tijdens seizoens- en feestdagen gebonden kortdurende, eenmalige, onvoorspelbare, in de tijd voorkomende projecten. Het betreft een niet te plannen omvang in een range van één tot driehonderd werknemers die werkzaam zijn op wisselende (bij evenementen tijdelijk speciaal hiervoor opgebouwde) locaties.

Lees hier de cao BeveiligingDorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz