Tussentijdse wijzigingen cao Veiligheidsdomein

De cao Veiligheidsdomein is tussentijds op enkele onderdelen gewijzigd. 

VBe NL en vakbond De Unie bereikten in september 2019 overeenstemming over een tweejarige cao Veiligheidsdomein (1 oktober 2019-1 oktober 2021). Partijen hebben onlangs overeenstemming bereikt over enkele tussentijdse aanpassingen. De lonen stijgen voorlopig niet (nullijn), in februari 2021 wordt hierover tussen cao-partijen VBe NL en De Unie weer gesproken. Dit uitstel heeft te maken met de onzekere situatie in deze coronatijd. Ook zijn de teksten van enkele artikelen aangepast zodat ze voldoen aan de Wet Arbeid en Balans. Alle gemaakte cao-afspraken staan op de speciale pagina van Cao Veiligheidsdomein.

 Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz