Normering

De reguliere beveiliging kent verschillende normeringen en een uniek kwaliteitslabel. Contractpartijen en vergunningverleners willen vooraf weten of ze kunnen rekenen op kwaliteit en willen niet graag voor verrassingen komen te staan. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor verantwoord marktgedrag en maatschappelijk verantwoord ondernemen. VBe NL werkt mee aan regelgeving als deze voor onze leden iets toevoegt en niet alleen een toename is van de kosten en administratieve lasten. Dit is ook de reden dat we gestart zijn met de doorontwikkeling van onze eigen norm: onze gedragscode verankerd in onze statuten, gekoppeld aan een kwaliteitslabel. Lid zijn van VBe NL moet al voldoende helderheid en vertrouwen in kwaliteit van een professionele organisatie bieden voor alle partijen waarmee onze leden te maken krijgen.

Lid zijn van VBe NL betekent kwaliteit!

Voor de evenementen- en horecabeveiliging is inmiddels één integraal Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca ontwikkeld. Dit is gekoppeld aan een lidmaatschap van VBe NL, wordt beheerd door het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) en is als zodanig verbonden met onze statuten, Gedragscode en de cao Beveiliging. Het voeren van een kwaliteitslabel in samenspraak met werknemers, op basis van cao-afspraken, is een belangrijk uitgangspunt van kwalitatieve bedrijfsvoering. De eerste kwaliteitslabels zijn inmiddels overhandigd.

Een schone branche

Daar waar VBe NL signalen ontvangt van ondernemers die de wet- en regelgeving en/of cao-bepalingen niet naleven wordt door VBe NL melding gemaakt bij controlerende instanties zoals controleorganen, Justis, Politie, Inspecties en de Belastingdienst. VBe NL streeft naar een schone branche en gezonde concurrentie op basis van kwaliteit en innovatie.

Corona Protocol Veiligheidsbranche

VBe NL heeft samen met werknemers en vakbond De Unie het corona protocol Veiligheidsdomein ontwikkeld. Het protocol is een goed instrument om werkzaamheden aangepast te kunnen uitvoeren zolang de pandemie dit vraagt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het protocol ingezien. De overheid beschouwt het protocol Veiligheidsbranche als een afspraak van de branche met aangesloten werkgevers en werknemers. De branche is verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Het protocol is geen vervanging is van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het protocol. Het protocol is een levend document en kan aan veranderingen onderhevig zijn. Suggesties voor het protocol kunnen opgestuurd worden naar info@vbe.biz.

Download hier het Corona Protocol Veiligheidsbranche.

 Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz