Over VBe NL

De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) is dé brancheorganisatie voor ondernemers in de beveiliging met een breed palet aan activiteiten op het gebied van evenementen, horecagelegenheden, bedrijfspanden, luchthavens, geldwaardelogistiek, winkelsurveillance en persoonsbeveiliging. Verder beveiligingswerkzaamheden op alarmcentrales en bij de recherche. Het inzetten van verkeersregelaars bij onder andere wegwerkzaamheden en opstoppingen is de nieuwste tak in de beveiligingsbranche. VBe NL behartigt de belangen van alle bedrijven die op basis van samenwerking, gelijkwaardigheid, professionaliteit en kwaliteit werkzaam zijn. Niet voor niets zijn de kernwaarden van onze organisatie gelijkheid, kwaliteit en transparantie.

Inhoudelijke kwaliteitsagenda

Voor VBe NL is de inhoudelijke kwaliteitsagenda van beveiliging de kern. In de kwaliteitsagenda staan landelijke afspraken die door alle aangesloten bedrijven worden gehanteerd en strikt nageleefd. De kwaliteitsagenda komt tot uitdrukking in de gedragscode die door alle aangesloten bedrijven strikt gehanteerd worden. In de gedragscode zijn algemene verkoopvoorwaarden opgenomen die de kwaliteit behouden en cowboygedrag uitsluit. Tevens staat de gedragscode gekoppeld aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. VBe NL streeft ernaar om met partners de kwaliteit van de branche continue te bevorderden. Zo is de norm voor evenementen- en horecabeveiligingsorganisaties inmiddels vastgelegd in het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca.

Leden bepalen de koers van de vereniging. Naar ieder lid wordt geluisterd, de grootte van een onderneming speelt hierbij geen rol. Hierdoor is onze brancheorganisatie de laatste jaren sterk gegroeid. Dit komt onder andere door de gelijkwaardigheid, transparantie, netwerkbijeenkomsten, het delen van kennis en de laagdrempeligheid met maar één doel: gezonde concurrentie op basis van kwaliteit en innovatie, waarbij de ondernemer en zijn beveiligers centraal staan.

Goed opgeleide werknemers

VBe NL wil met haar leden samenwerken aan de veiligheid van Nederland vanuit een gezond en professioneel ondernemerschap. Wij doen dat door te streven naar goed opgeleide werknemers die ingezet worden op kwalitatieve voorbereide projecten, verkregen door maatschappelijk verantwoorde aanbestedingstrajecten. Met de vakbonden CNV en De Unie sluit VBe NL een cao Veiligheidsdomein met goede afspraken over lonen en opleidingen. Ook via het Sociaal Fonds Cao Veiligheidsdomein (SFV) wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de werknemers in de branche.Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz