• Home
  • Recherchewerkzaamheden

Recherchewerkzaamheden

Binnen VBe NL zijn sinds 2019 ook recherchebureaus actief. Deze komen in actie als er een vermoeden bestaat van bijvoorbeeld oneigenlijk ziekteverzuim, bedrijfsfraude, diefstal en overtreding van concurrentiebeding.

Bij het inschakelen van recherchebureaus wordt met de opdrachtgever een intakegesprek gehouden zodat het voor beide partijen duidelijk is hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Soms wordt na afronding van het onderzoek de politie ingeschakeld. Rapportages van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij eventuele juridische procedures. Eventueel treden de onderzoekers op als getuige tijdens rechtszaken.Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz