• Home
  • Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB)

Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB)

Onderdeel van de cao Beveiliging is een jaarlijkse bijdrage voor het opleidingsfonds SFCB. Het SFCB staat voor: Sociaal Fonds Cao Beveiliging. Het SFCB bevordert en financiert sinds 1997 branchegericht(e) sociaal beleid en opleidingen. Het SFCB bevordert de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsuitoefening van beveiligers, functionarissen en hun beveiligingsbedrijven. Geïnvesteerd wordt in opleiding – kennisdeling – arbeidsmarktontwikkeling – sociaal- en arbeidsvoorwaardenbeleid. De cao meldt in artikel 33 (deel-A) als doel van het fonds on­der andere: “Permanente kwaliteitsverbetering in de branche door het ondersteu­nen, opzetten en organiseren van functie­gerichte trainingen, goede en gerichte scholingsmo­gelijk­heden en deskundige praktijkbegeleiding”.

logo2

In de evenementen- en horeca beveiliging kennen we twee functies: de Event Security Officer (ESO) opgeleide beveiliger en de Horecaportier. Beide functies verschillen in opleidingstraject, examinering en hebben andersluidende wet- en regelgeving. SFCB streeft ernaar om de opleidingsverschillen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, dan wel op te heffen. De ESO-beveiliger is werkzaam tijdens evenementen, de horecaportier in horecagelegenheden. In november 2017 start een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca, met werk- en denkniveau van niveau 3.

Bestuur

Het bestuur van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging wordt gevormd door cao-partijen: VBe NL en de vakbond De Unie. Dit houdt in dat de VBe NL gezamenlijk met De Unie het bestuur invult. Momenteel is directeur Leon Vincken van VBe NL voorzitter van het fonds. Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door het SFCB-secretariaat.

Meer informatie over het SFCB kunt u vinden op www.sfcb.nl. Op de site kunt u onder meer terecht voor het online bestellen van het lesboek Event Security Officer en het examenopdrachtenboek ESO, of om meer te weten komen over de exameneisen en het examenprogramma. Ook kunt u op deze site terecht voor alle informatie en verwijzingen rondom de cursus Horecaportier van SVH.

Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca uitgereikt

Dinsdag 15 november 2016 werden door het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) en Stichting N’Lloyd de eerste Kwaliteitslabels Beveiliging Evenementen Horeca uitgereikt aan Andor Security uit Spijk en Alpha Security uit Haarlem. De beveiligingsbranche kent hiermee een nieuw kwaliteitsinstrument waarmee bedrijven aan hun opdrachtgevers, gemeente en politie inzichtelijk en transparant maken dat hun organisatie voldoet aan de normen die werkgevers én werknemers in de branche hebben opgesteld. Dragers van dit Kwaliteitslabel komen in het speciaal hiervoor ingericht register van N’Lloyd, dat meerdere registers in de beveiliging beheert.

Lees meer over het kwaliteitslabel.

 Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz