• Home
  • Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Q: Wat is het verschil tussen bestaande keurmerken en het door onder andere VBe NL ontwikkelde nieuwe kwaliteitslabel?

A: Het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging is meer dan gelijkwaardig aan de al bestaande keurmerken en heeft bovendien een meerwaarde. Het is ontwikkeld vanuit de branche (VBe NL in samenwerking met vakbonden De Unie en CNV), heeft geen winstoogmerk en is veel pragmatischer dan de bestaande keurmerken. Ieder jaar wordt er lering getrokken uit de uitvoering en nieuwe inzichten geïnventariseerd die na toetsing worden ingevoerd in het kwaliteitslabel. De certificatie gebeurt door één onafhankelijke instelling die veel ervaring heeft in de beveiliging. Hierdoor zijn er geen interpretatieverschillen mogelijk en worden organisaties gelijkwaardig beoordeeld. De certificerende instelling, Stichting N’Lloyd, werkt bovendien zonder winstoogmerk waardoor de kosten laag blijven. Het oordeel van het besluit tot het verkrijgen van een kwaliteitslabel maakt de kwaliteitscommissie aan de hand van een anoniem rapport van Stichting N’Lloyd. Zo wordt ieder bedrijf even zwaar en onafhankelijk getoetst. Het doel van het kwaliteitslabel is het bevorderen en behouden van de integriteit en kwaliteit van zowel beveiligingsorganisaties als het personeel. En dit allemaal volledig transparant. Dit gebeurt door audits af te nemen op het management en het personeel met zogenaamde compliance- en performance-onderzoeken. Met het kwaliteitslabel is door de branche een belangrijk en nieuw kwaliteitsinstrument ontwikkeld waarmee bedrijven aan hun opdrachtgevers, gemeente en politie, inzichtelijk en transparant maken dat hun organisatie voldoet aan de normen die werkgevers én werknemers hebben opgesteld. Meer informatie over het kwaliteitslabel op onze themapagina over dit onderwerp.

Q: Ik wil lid worden van VBe NL, wat zijn de voorwaarden en bij wie kan ik me aanmelden?

A: Lidmaatschap van VBe NL kan onder een aantal voorwaarden. Kijk hier voor meer informatie. Dan leest u alles over de voordelen en wat wij van u verwachten. Ook kunt u direct doorklikken naar de aanmeldpagina’s. Heeft u vragen na alles gelezen te hebben? Neem dan contact met ons op.

Q: Kan ik als werknemer bij de VBe NL een cao-boekje opvragen?

A: Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer u in dienst bent bij een bij VBe NL aangesloten werkgever, dan kunt u bij uw werkgever een cao-boekje opvragen. De cao is wel digitaal te vinden op onze site.

Q: Mijn bedrijf begeleidt evenementen en horeca gelegenheden en is geen lid van VBe NL. Mag ik dan de cao Beveiliging toepassen?

A: Nee, de cao Beveiliging mag alleen worden toegepast door leden van VBe NL. Alleen in periodes dat de cao Particuliere Beveiliging niet Algemeen Verbindend Verklaard is, is een werkgever vrij in de keuze welke cao wordt toegepast. De periodes dat er geen AVV is zijn echter meestal kort en daarmee is het praktisch wettelijk gezien bijna niet mogelijk om een andere cao toe te passen. De leden van VBe NL zijn door hun lidmaatschap gebonden aan de cao Beveiliging.

Q: Behartigt VBe NL ook mijn belangen op het terrein van de reguliere beveiliging? Is zij betrokken bij de cao Particuliere Beveiliging?

A: Ja en Nee. VBe NL is er ook voor de reguliere beveiliging. VBe NL kent twee lidmaatschappen naast elkaar: crowdmanagement-beveiligingsorganisaties en reguliere beveiliging. VBe NL is geen partij bij de cao Particuliere Beveiliging, maar kent een eigen cao Beveiliging voor alle soorten crowdmanagementactiviteiten en beveiligingsactiviteiten. Lees hierover meer elders op deze site. Leden van VBe NL moeten voor hun crowd-(evenementen/horeca)activiteiten deel-A van de cao Beveiliging toepassen voor de reguliere beveiliging deel-B.

Q: Welk boek praktijkopdrachten ESO is van toepassing er zijn meerdere versies?

A: In principe is alleen het praktijkopdrachtenboek uitgegeven door het SOEB (nu SFCB) van toepassing en geldig voor het ESO examen. Daarover hadden uitgevende partijen in 2013 een akkoord bereikt. SVPB is verzocht hierop toe te zien. Ook dat er geen andere illegale kopieën worden gebruikt. Vanaf augustus 2014 handhaaft SVPB hier niet meer op omdat de exameneisen aangepast zijn op een klein onderdeel. Daarom is het ook nog altijd mogelijk en handig om het praktijkopdrachtenboek te gebruiken. VBe NL en  staat niet achter de aanpassing van het eindexamen dat zonder enig overleg met vakbonden en VBe NL is vastgesteld. Het huidige opdrachtenboek voldoet prima en is te bestellen via www.sfcb.nl.

Q: Waar kan ik het opleidingsboek ESO of Horecaportier bestellen?

A: Beide opleidingsboeken kunnen via internet besteld worden via www.svh.nl. In de webshops treft u de opleidingsboeken en ook aanvullend examenmateriaal aan, zoals het praktijkopdrachtenboek ESO. Leden van VBe NL ontvangen korting bij hun bestelling nadat ze een account hebben aangemaakt. Kijk ook op www.sfcb.nl onder webshop voor meer informatie of rechtstreekse links naar de betreffende boeken op de SVH site.Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz