• Home
  • Verkeersregelaars

Verkeersregelaars

Verkeersregelaars zorgen op hun unieke wijze voor een veiliger Nederland door in het publieke domein en het private domein bij evenementen, het verkeer in goede en veilige banen te leiden. Verkeersregelaars horen volgens sociale partners daarmee bij uitstek tot de groep werknemers die zich bezighouden met crowdmanagementactiviteiten.

Cao Veiligheidsdomein

Deze zijn allen ondergebracht in de cao Veiligheidsdomein. Daarmee hebben bedrijven die deze cao toepassen en lid zijn van VBe NL een prima cao die voorziet in een passend loon en overige secundaire arbeidsvoorwaarden. De cao wordt afgesloten tussen VBe NL en vakbond De Unie. De cao Veiligheidsdomein reguleert hiermee de markt en biedt gezonde concurrentieverhoudingen op basis van kwaliteit binnen de vereniging. Vanaf januari 2017 zijn in de cao de functiebeschrijvingen voor verkeersregelaars op drie verschillende niveaus opgenomen. Dit biedt onderscheid in functies, verantwoordelijkheden en salarisschalen. Verkeersregelaars en hun organisaties hebben hiermee een goed instrument om goede arbeidsvoorwaarden met elkaar overeen te komen. Arbeidsvoorwaarden die een gelijk speelveld ondersteunen.

Agressie

VBe NL maakt zich sterk voor de positie van verkeersregelaars die vaak met agressie te maken hebben. Dit was ook reden voor VBe NL een meldpunt in te stellen waar verkeersregelaars agressie-incidenten konden melden. In een gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen werd nog eens benadrukt dat agressie tegen verkeersregelaars onacceptabel is. Met de kernwaarden gelijkheid, kwaliteit en transparantie wordt voorkomen dat er onderscheid is tussen leden. Hierin is VBe NL in het Veiligheidsdomein onderscheidend.

Lees ook: Ledenvoordelen bij VBe NL

 Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz