• Home
  • Verkeersregelaars

Verkeersregelaars

Sinds 2014 hebben sociale partners bij de cao Beveiliging, werkgeverspartij Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) en werknemerspartij De Unie, verkeersregelaars ondergebracht binnen de werkingssfeer van de cao Beveiliging (inmiddels cao Veiligheidsdomein). Verkeersregelaars zorgen op hun unieke wijze voor een veiliger Nederland door in het publieke domein en het private domein bij evenementen, het verkeer in goede en veilige banen te leiden. Verkeersregelaars horen volgens sociale partners daarmee bij uitstek tot de groep werknemers die zich bezighouden met crowdmanagement-activiteiten.

Cao Veiligheidsdomein

Deze zijn allen ondergebracht in de cao Veiligheidsdomein. Daarmee hebben bedrijven die deze cao toepassen en lid zijn van VBe NL een prima cao die voorziet in een passend loon en overige secundaire arbeidsvoorwaarden. De cao Veiligheidsdomein reguleert hiermee de markt en biedt gezonde concurrentieverhoudingen op basis van kwaliteit binnen de vereniging. Vanaf januari 2017 zijn in de cao de functiebeschrijvingen voor verkeersregelaars op 3 verschillende niveaus opgenomen. Dit biedt onderscheid in functies, verantwoordelijkheden en salarisschalen. Verkeersregelaars en hun organisaties hebben hiermee een goed instrument om goede arbeidsvoorwaarden met elkaar overeen te komen. Arbeidsvoorwaarden die een gelijk speelveld ondersteunen.

Betere opleidingen

De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland staat samen met De Unie voor professionalisering, transparantie en gelijkwaardigheid, ook voor de verkeersregelaarsbranche. Niet alleen door een cao, maar ook door betere opleidingen, snellere werkprocessen en heldere communicatie en informatievoorzieningen, hetgeen mede wordt gefinancierd en uitgevoerd door het Sociaal Fonds Cao Beveiliging.Dorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz