• Home
  • Zelfstandige zonder personeel (zzp)

Zelfstandige zonder personeel (zzp)

Sinds 17 juni 2020 kunnen zzp’ers die particuliere beveiligingsdiensten aanbieden, zowel met als zonder ND-vergunning, zich aansluiten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland tegen een bijzonder voordelig tarief. Zzp’ers zijn zelfstandige ondernemers en werken, afhankelijk van hun bedrijfsinrichting, voor klanten en/of als inleenkracht bij beveiligingsorganisaties in de (ad-hoc) flexibele schil.

Tot 17 juni waren zzp’ers in het Veiligheidsdomein nog niet georganiseerd, daarin heeft VBe NL verandering gebracht. Zzp’ers kunnen zich bij VBe NL samen met andere leden organiseren. De vereniging biedt zzp’ers een netwerk aan samenwerkingspartners en opdrachtgevers (zijnde beveiligingsorganisaties), een kennisbank en vele ledenvoordelen. Samen met alle leden wordt de visie, de strategie en het normenkader voor zzp’ers in de beveiliging verder vormgegeven. Alle zzp’ers worden vooraf gescreend door de vereniging. Zzp-leden hebben als groep, middels afgevaardigden, stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

In de branche zijn nog vragen over zzp’ers in de beveiliging. Wat mag wel, wat mag niet en waar moeten zzp’ers rekening mee houden? VBe NL adviseert hierover, kent voor haar zzp-leden in de gedragscode een aantal eisen en voorwaarden en schrijft met de cao Veiligheidsdomein enkele bepalingen over o.a. arbeidstijden voor aan haar leden.

Verbod op oneigenlijke concurrentie

VBe NL leden verzetten zich tegen oneigenlijke concurrentie door zich te onthouden van collectieve aanbiedingen (van dienstverlening) met andere zzp’ers. Deze vorm van samenwerkingsverbanden wordt niet getolereerd omdat zzp’ers daarmee de markt van bedrijven met personeel betreden. De vereniging werkt zelfreinigend, leden maken actieve melding indien zij dergelijke praktijken constateren. Indien zzp’ers willen doorgroeien naar een bedrijf met personeel kan dat. In dat geval ontvangen zij een korting op het lidmaatschap voor bedrijven met personeel.

Cao Veiligheidsdomein

De cao Veiligheidsdomein schrijft in het kader van eerlijk, gezond en veilig werk een aantal bepalingen voor omtrent arbeidstijden. Beveiligingsbedrijven die werken met zzp’ers zijn bijvoorbeeld verplicht om rekening te houden met het maximaal aantal te werken uren per (nacht)dienst, de dagelijkse onafgebroken rusttijd en het werken in weekenden. Alle bepalingen zijn terug te lezen in de cao Veiligheidsdomein. Zzp-leden zijn met hun rechtspersoon niet gebonden aan de cao Veiligheidsdomein, zij hebben immers geen personeel. Wel is het mogelijk dat zzp’ers zonder ND-vergunning conform de cao worden betaald. Dit wordt hieronder toegelicht.

Zowel zzp’ers met als zonder ND-vergunning kunnen zich aansluiten bij VBe NL. Voor beide varianten kent de vereniging een screening waarin enkele bescheidene aangeleverd dienen te worden om de kwaliteit van de leden te waarborgen.

Wat is het verschil tussen een zzp’er met ND-vergunning en een zzp’er zonder ND-vergunning?

Het verschil zit hem erin dat de zzp’er met een ND-vergunning met zijn rechtspersoon opdrachten mag aannemen van directe opdrachtgevers. Deze zzp’er is vrij om afspraken te maken met de opdrachtgever, bepaalt zijn eigen tarief en organiseert de zaken zelfstandig. De zzp’er heeft een eigen legitimatiebewijs (beveiligingspas) op naam van zijn eigen rechtspersoon.
De zzp’er zonder een ND-vergunning mag geen eigen opdrachten via zijn rechtspersoon aannemen van directe opdrachtgevers. Wel mag deze zzp’ers zichzelf als persoon via zijn rechtsvorm uitlenen aan een ander beveiligingsbedrijf. Deze zzp’er wordt daarmee beschouwd als inleenkracht en valt daarmee onder de cao van het inlenende bedrijf. Deze zzp’er werkt dan ook met een legitimatiebewijs op naam van de inlenende rechtspersoon.

Lees ook: Ledenvoordelen bij VBe NLDorpstraat 30
6227 BN Maastricht
KVK 40539227

Tel: +31 (0)85-1303980
E-mail: info@vbe.biz